Algemene voorwaarden

Please note that credit card payments for Adventure Makers Bonaire are collected by TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Switzerland (“TREKKSOFT”). Therefore, TREKKSOFT will appear as ADVENTURE MAKERS TOUR on your credit card statement for the payment of this booking. The domain where you enter and process your payment is owned and operated by TREKKSOFT.

Please send an e-mail to finance@trekksoft.com for all inquiries regarding your credit card payments and chargebacks.

ALGEMENE VOORWAARDEN

(Lees deze algemene voorwaarden alstublieft aandachtig door aangezien deze onze alsmede uw rechten en plichten omschrijven. Als uw reservering eenmaal bevestigd is accepteert u deze algemene voorwaarden automatisch).

Als ‘Adventure Makers Bonaire’ eenmaal uw reservering bevestigd heeft wordt er een contract gemaakt tussen u en ‘Adventure Makers Bonaire’ gebaseerd op de algemene voorwaarden die hieronder omschreven worden. ‘Adventure Makers Bonaire’, hierna ook wel gerefereerd als ‘wij’, ‘ons’, ‘het bedrijf’, zal uw reservering alleen bevestigen als de volledige betaling ontvangen is.

1. Reserveren

1.1 Als de volledige betaling ontvangen is wordt er een plaats/plaatsen voor u gereserveerd op de desbetreffende tour en wordt er een bevestiging naar u gemaild. Dit is de bevestiging van uw reservering. Deze dient bewaard te worden voor eigen referentie.

1.2 Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor het incorrect invoeren van email adressen of het niet doorkomen van e-mails door verbindingsproblemen. Als uw bevestiging niet op tijd of helemaal niet aankomt, dient u ons hier op te attenderen zodat wij een nieuwe bevestiging van uw tour kunnen sturen.

1.3 Alle reservering die via het internet gemaakt worden zullen automatisch via email bevestigd worden. Deze email bevat ook uw ticket(s) voor de tour.

1.4 Offline reserveringen en reserveringen die via uw accommodatie gemaakt worden hebben een voucher nodig. Deze voucher dient in dit geval als uw ticket. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze voucher te bewaren en mee te nemen.

1.5 Wij houden ons het recht voor om gereserveerde maar niet betaalde reserveringen opnieuw te verkopen.

1.6 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de accuraatheid van alle geboekte datums te controleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutief ingevoerde datums.

2. Verzekering

2.1 U bent als inzittende van onze voertuigen verzekerd. Reisverzekering is echter niet inbegrepen in de prijs van de tours. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor.

2.2 Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor blessures/verwondingen die u oploopt tijdens de deelname aan een van onze tours. Wij raden u daarom aan om de benodigde verzekeringen af te sluiten die eventuele medische kosten, annulering, en/of aansprakelijkheid dekken. Wij accepteren ook geen verantwoordelijkheid voor diefstal en/of verlies van uw persoonlijke items gedurende de tour.

3. Annuleren

3.1 Annulering van uw reservering dient per email of telefonisch rechtstreeks aan Adventure Makers Bonaire doorgegeven te worden.

3.2 Het is altijd mogelijk om uw reservering te verplaatsen naar een andere datum (afhankelijk van de beschikbaarheid). Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.

3.3 Indien het niet mogelijk is om uw reservering te verplaatsen en de reservering daardoor volledig geannuleerd moet worden houden wij het volgende annuleringsbeleid aan:

3.4 Als uw reisverzekering annuleringskosten dekt is het mogelijk om de kosten via die weg terug te krijgen. Hiervoor dient u rechtstreeks contact op te nemen met uw reisverzekering. Dit gaat niet via Adventure Makers Bonaire. Wij kunnen indien gewenst wel de benodigde bonnetjes aanleveren.

3.5 Tours die al gereserveerd en betaald zijn kunnen niet geannuleerd en weer opnieuw geboekt worden om op die manier gebruik te maken van nieuwe aanbiedingen.

3.6 U erkent dat het minimum aantal benodigde personen voor alle tours 2 is (tenzij geboekt als een private tour). Als dit minimum niet behaald wordt behoud Adventure Makers Bonaire zich het recht voor om de tour eenzijdig te annuleren en een alternatieve datum te bieden of het reeds betaalde bedrag terug te storten. In dit geval heeft u geen enkel recht om eventuele claims tegen het bedrijf te maken.

4. Restitutie

4.1 Alle gedeeltelijke of volledige restituties die goedgekeurd zijn door het management van Adventure Makers Bonaire worden binnen 28 dagen behandeld.

5. Veranderingen door ons

5.1 Wij behouden ons het recht voor om onze routes naar ons inzicht aan te passen. Als professionals zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen en indien noodzakelijk doen wij er ook alles aan om een passend alternatief van gelijke waarde aan te bieden.

5.2 Wij behouden ons het recht voor om te alle tijde de prijzen van de tours te verhogen of verlagen.

5.3 Het kan voorkomen dat op bepaalde momenten onze vloot niet groot genoeg is om alle gasten te vervoeren. In dit geval behouden wij ons het recht voor om een gelijkwaardig voertuig via derde partijen bij te boeken om ons hierbij te assisteren. In dit geval wordt ook altijd een gids van Adventure Makers Bonaire gebruikt.

5.4 Wij behouden ons het recht voor om te alle tijde nieuwe en/of aangepaste brochures in het publieke domein te lanceren.

6. Cultuur

6.1 Aangezien Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland is, dient u zich te houden aan de wetten van Bonaire, de BES eilanden, en Nederland. Wij willen u graag vragen om respect te tonen voor de vele verschillende culturen en gewoontes die het eiland rijk is. Indien u zich hier niet aan houdt kunnen wij u vragen om uw ticket in te leveren welke dan zonder enige vorm van restitutie geannuleerd wordt. Het is de vertegenwoordiger van Adventure Makers Bonaire die beslist of dit noodzakelijk is en deze beslissing is altijd definitief.

7. Ophaalpunten

7.1 Al onze tours vertrekken vanaf het Plaza Resort. Het is ook mogelijk dat wij u op uw accommodatie ophalen.

7.2 Ophaaltijden zijn een inschatting en zijn altijd afhankelijk van omstandigheden en het lokale verkeer.

7.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op tijd op de afgesproken locatie te zijn. Gezien de aard van deze service kan Adventure Makers Bonaire nooit aansprakelijk worden gehouden als de tour later dan gepland begint of eindigt, zelfs als u hierdoor een eventuele latere afspraak misloopt. Adventure Makers Bonaire zal er natuurlijk alles aan doen dat de vertrek- en eindtijden netjes behaald worden.

8. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

8.1 U accepteert dat onze tours van avontuurlijke aard zijn en daardoor een bepaalde hoeveelheid persoonlijk (fysiek) risico met zich meebrengen.

8.2 U dient ons op voorhand te informeren van eventuele medische condities die persoonlijke aandacht kunnen vereisen.

8.3 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle benodigde documenten zoals paspoorten, visums, toestemmingen, certificaten, en inentingen bij te hebben.

8.4 Tijdens de tour kan het voorkomen dat de gids foto’s of video’s van u maakt (als deel van een groep). Dit materiaal kan gebruikt worden in onze brochures of andere vormen van reclame. Hiervoor hoeft geen verdere toestemming aan u gevraagd te worden en er staat ook nooit enige vorm van betaling tegenover.

8.5 Als u bij ons reserveert accepteert u de verantwoordelijkheid voor iedere vorm van schade en/of verlies die u aanricht als gevolg van uw eigen acties. Volledige betaling van deze schade dient onmiddellijk voldaan te worden. Als u niet in staat bent of weigert om dit onmiddellijk te doen bent u volledig verantwoordelijk voor eventuele claims (inclusief juridische kosten) die als gevolg van uw acties tegen u en/of ons gemaakt worden.

8.6 Het kan voorkomen dat uw gids een beslissing moet maken in het algemeen belang of om de veiligheid van alle gasten te waarborgen. Het is een voorwaarde van uw reservering dat u deze beslissing van de vertegenwoordiger van Adventure Makers Bonaire altijd accepteert. In het geval dat u zich hier niet aan houdt en daarmee de toestand/veiligheid van andere gasten in gevaar brengt behouden wij ons het recht voor om u voortzetting van de tour te ontzeggen welke dan zonder enige vorm van restitutie geannuleerd wordt.  

9. Klachten

9.1 In het uitzonderlijke geval dat u een formele klacht tegen Adventure Makers Bonaire wenst in te dienen, bespreek dit dan alstublieft eerst met de desbetreffende vertegenwoordiger van Adventure Makers Bonaire. Als de klacht na de beste bemiddeling van de vertegenwoordiger van Adventure Makers Bonaire niet direct opgelost kan worden dient u uw klacht binnen 30 dagen na terugkomst van uw verblijf per email of brief aan Adventure Makers Bonaire te richten. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen. Adventure Makers Bonaire accepteert geen claims naar aanleiding van een klacht na deze periode van 30 dagen. U bent er van verzekerd dat uw klacht op een respectvolle en serieuze manier in behandeling wordt genomen.

10. Weersomstandigheden en overmacht

10.1 Wij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden voor weersomstandigheden. Geen enkel ticket kan op basis hiervan geannuleerd worden en maakt daardoor ook geen aanspraak op enige vorm van restitutie. Alleen bij extreme weersomstandigheden zal Adventure Makers zelf de tour annuleren en een alternatief bieden. Deze beslissing wordt genomen door Adventure Makers Bonaire en is altijd definitief.

10.2 Onvoorziene omstandigheden inclusief maar niet gelimiteerd tot mechanische problemen, opstanden, demonstraties, oorlog, besmettingen en andere zaken buiten de macht van Adventure Makers Bonaire om kunnen wijzigingen en/of vertragingen aan uw tour veroorzaken. Dit valt onder overmacht. Adventure Makers Bonaire kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor deze omstandigheden evenals de consequenties die dit met zich mee kan brengen.

11. Roken

11.1 Roken is niet toegestaan in onze voertuigen.

12. Algemeen

12.1 De voorwaarden van uw reservering die hierin omschreven staan bepalen het contract tussen u en Adventure Makers Bonaire. Geen vertegenwoordiging, termijn, garantie of voorwaarde kan worden uitgedrukt of geïmpliceerd door te verwijzen naar een ander schrijven of conversatie. Dit contract kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Adventure Makers Bonaire.

12.2 Aangezien Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland is valt dit contract en alle zaken die hieruit voortvloeien onder de Nederlandse wet- en regelgeving. U accepteert dat elk geschil, claim, of andere zaken in verband met deze overeenkomst of uw vakantie alleen in behandeling worden genomen door de rechtbank op Bonaire. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als dit schriftelijk is overeengekomen met Adventure Makers Bonaire.

12.3 Er wordt alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van onze brochures en ander gedrukt materiaal op het moment van het ter perse gaan te controleren. Adventure Makers Bonaire kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor druk- en/of zetfouten.

12.4 Alle beelden die in onze brochures of website gebruikt worden zijn het eigendom van Adventure Makers Bonaire en mogen niet worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.5 Adventure Makers Bonaire wordt beheerd door:
Adventure Makers Bonaire
Kaya Paloma 5
Kralendijk
Bonaire
Tel: (+599) 7014090
www.adventuremakersbonaire.com
info@adventuremakersbonaire.com

(Lees deze algemene voorwaarden alstublieft aandachtig door aangezien deze onze alsmede uw rechten en plichten omschrijven. Als uw reservering eenmaal bevestigd is accepteert u deze algemene voorwaarden automatisch).